Poznań atrakcyjny turystycznie

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przeprowadzili badania mające na celu zbadanie wizerunku Poznania, jego atrakcyjności turystycznej oraz jakości oferowanych usług z punktu widzenia zorganizowanych grup zwiedzających oraz osób korzystających z hosteli. Z badań wynika, że Poznań jest oceniany jako miasto atrakcyjne.

IMG_0075
Creative Commons License photo credit: tiseb

W badaniach wykorzystano metodę ankiety bezpośredniej, dzięki której przepytano 324 osoby korzystające ze zorganizowanej formy zwiedzania Poznania oraz 502 osoby goszczące w hostelach. W obu ankietowanych grupach przeważającą część stanowili cudzoziemcy.

Turyści dobrze oceniali poszczególne elementy oferty turystycznej Poznania. Najwyżej zostały ocenione zabytki i inne atrakcje, atmosfera miasta, usługa przewodnicka oraz dostępność komunikacyjna. Najwięcej ocen negatywnych z kolei zostało wystawionych miastu za czystość, a przede wszystkim za utrzymanie toalet publicznych – te elementy budzą najwięcej zastrzeżeń. Wśród najsłabiej ocenianych komponentów oferty turystycznej Poznania należy wymienić także znajomość języków obcych wśród mieszkańców.

Najpopularniejszą formą aktywności turystycznej nocujących w poznańskich hostelach jest zwiedzanie miasta. W ten sposób swój czas wolny spędzało prawie 60 proc. turystów. Ponad połowa odwiedzających deklarowała, że spacerowała bądź miała zamiar spacerować jego ulicami, chodziła do restauracji czy kawiarni i brała udział w nocnym życiu Poznania.

Najczęściej odwiedzanymi miejscami w Poznaniu przez gości hostelowych są Stary Rynek (76 proc. gości krajowych oraz 90 proc. gości zagranicznych) oraz centrum handlowe Stary Browar. Do grupy obiektów o średniej popularności zaliczono: Farę, Ostrów Tumski z katedrą poznańską, Zamek Cesarski, Muzeum Narodowe, Plac Wolności z Okrąglakiem, Palmiarnię, mury miejskie, Teatr Wielki, ZOO, Cytadelę czy jezioro Malta.

Ogólna atrakcyjność turystyczna Poznania wśród osób zwiedzających miasto w formie zorganizowanych wycieczek, została oceniona na 7,86 w 10-stopniowej skali. Korzystający z usług hosteli wystawili podobną ocenę miastu – 7,09. Na pytanie „Czy polecisz przyjazd do Poznania znajomym/rodzinie?” aż 93 proc. respondentów odpowiedziało pozytywnie. W pytaniu o zamiar ponownych odwiedzin Poznania łącznie 56 proc. respondentów zdecydowało, że powróci do miasta.

Badania zaprojektowali i przeprowadzili studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalności Turystyka i Hotelarstwo: Anna Hucz, Marta Karczewska, Jagoda Miśko, Piotr Patelka, Agata Pyrszel, Magdalena Rogóż, Agata Galant, Mateusz Kaszubski, Agnieszka Nowacka, Katarzyna Nowakowska, Dominik Przybylski oraz Agnieszka Sobkowska. Nad całością opiekę merytoryczną sprawował dr Piotr Zmyślony. Szczegółowe raporty z badań znaleźć można tutaj.

Źródło: Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna