Kultura i turystyka: szerokie spektrum doświadczeń [ZAPROSZENIE]

W dniach 26-27 października br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi odbędzie się X Ogólnopolska Konferencja Kultura i turystyka – Sacrum i Profanum. Dotyczyć będzie szeroko pojętej turystyki religijnej. 

Turystyka religijna to nie tylko pielgrzymki, przekonują organizatorzy. To także szerokie spectrum zagadnień, form turystyki, motywów podróży i sposobów ich odczuwania. Turystyka religijna to także wielość wyznań i wierzeń. To zarówno sacrum, jak i profanum.

Najbogatszy program

Zbliżająca się konferencja ma być najbardziej ambitną i największą z dotychczasowych. Potrwa dwa dni, w czasie których uczestnicy wysłuchają kilkunastu wystąpień. Dodatkowo, jak co roku, wezmą udział w wieczorze kulturalnym oraz uroczystej kolacji. Dotychczas uczestnicy w ramach wieczoru kulturalnego mieli okazję wysłuchać koncertów w Filharmonii Łódzkiej, zabytkowej Elektrociepłowni EC1, Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych, a także spektakli teatralnych w Teatrze Nowym czy Teatrze Jaracza.

Kultura i Turystyka

Nowością w tym roku jest wycieczka po Łodzi śladami czterech kultur. Uczestnicy odwiedzą podziemia Archikatedry Łódzkiej, kościół Ewangelicko-Augsburski im. św. Mateusza, Cerkiew im. Aleksandra Newskiego oraz Cmentarz Żydowski. Dodatkowo obejrzą film o historii wielokulturowości Łodzi.

Kultura i turystyka: wiele aspektów

Na stronie internetowej konferencji dostępna jest lista wykładowców, którzy wystąpią w tegorocznej edycji: www.konferencja2016.rotwl.pl. Wystąpią m.in. ks. prof. Liberio Andreatta (Opera Romana Pellegrinaggi, Włochy), rabin Avraham Krieger (Instytut Shem Olam, Izrael), ks. Jakub Dmitruk (Katedralna Parafia Prawosławna św. Aleksandra Newskiego, Polska), Profesor Bogdan Włodarczyk oraz dr hab. Sławoj Tanaś (Uniwersytet Łódzki).

Cele konferencji to między innymi:

  • interdyscyplinarna ocena potencjału sakralnego Polski (w tym: poszczególnych regionów) oraz możliwości jego wykorzystania w turystyce,
  • analiza rozwoju turystyki religijnej i pielgrzymkowej  w Polsce,
  • wskazanie możliwości wykorzystania polskiego dziedzictwa kulturowego (religijnego) do tworzenia konkurencyjnej oferty turystycznej,
  • stworzenie platformy współpracy w celu budowy silnej, rozpoznawalnej na arenie międzynarodowej, marki polskiej turystyki religijnej.

Oprócz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego oraz Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych UŁ do grona organizatorów konferencji dołączyła Archidiecezja Łódzka. Wydarzenie ponownie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.