Jak oszczędzać energię elektryczną w hotelu?

7_Jak oszczędzać energię elektryczną w hotelu

Obiekty hotelarskie stanowiące podstawę infrastruktury turystycznej mają ogromne zapotrzebowanie na prąd, co ma realny wpływ na stan środowiska naturalnego. W nowoczesnym hotelarstwie coraz większy nacisk kładzie się zatem na to, by oszczędzać energię elektryczną.

Co generuje największe zużycie prądu?

W obiektach hotelarskich największe zużycie energii elektrycznej wiąże się z:
• utrzymaniem systemów ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji – ogrzewanie obiektu jest zawsze najbardziej kosztowne bez względu na stosowany nośnik ciepła i przeciętnie stanowi przeszło 60 proc. całkowitego zużycia prądu,
• podgrzewaniem wody,
• zapewnieniem ciągłości pracy urządzeń elektrycznych,
• oświetleniem,
• przygotowywaniem posiłków.

Wynika z tego szereg problemów, z którymi muszą borykać się hotelarze, m.in.:
• wzrost stałych kosztów obiektu,
• przekraczanie mocy umownej, co oznacza dodatkowe opłaty,
• trudności w obszarze zarządzania oświetleniem.

Jak oszczędzać energię na ogrzewanie?

W interesie obiektów hotelarskich leży usprawnienie ich funkcjonowania – a zacząć należy od przeprowadzenia analizy, przedmiotem której jest energia elektryczna. Konieczne jest zatem dokonanie stosownych przeglądów, a następnie – w oparciu o ich rezultaty – wdrożenie właściwego systemu zarządzania budynkiem. Niezwykle ważne jest to, by przeglądy odbywały się systematycznie – dwa razy w roku, przed rozpoczęciem i po zakończeniu sezonu grzewczego. Metod oszczędzania energii zużywanej na ogrzewanie jest sporo, np.:
• regularne wietrzenie holu, sal konferencyjnych i restauracyjnych,
• stosowanie regulacji zaworów termostatycznych na grzejnikach,
• regularne czyszczenie grzejników,
• w sezonie grzewczym niezasłanianie grzejników firanami i zasłonami,
• właściwe izolowanie przewodów cieplnych – ze szczególnym naciskiem na poddasza, klatki schodowe, piwnice oraz korytarze.

Hotelowa kuchnia a oszczędności

W celu obniżenia rachunków za energię elektryczną należy zwrócić baczniejszą uwagę na działanie hotelowej kuchni. Używane w niej urządzenia generują potężne koszty, warto zatem zastanowić się nad takimi sposobami na oszczędności jak m.in.:
• wprowadzenie palnikowych kuchni gazowych,
• właściwe rozmieszczenie urządzeń – np. chłodziarki i zamrażarki powinny znajdować się w najchłodniejszych pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła,
• systematyczne rozmrażanie sprzętu chłodniczego,
• planowe przygotowywanie produkcji gastronomicznej, co wciąż nie jest zbyt mocną stroną wielu obiektów hotelarskich w Polsce,
• wymiana urządzeń pobierających najwięcej prądu na bardziej energooszczędne modele,
• wykorzystywanie poszczególnych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i adekwatnie do bieżących potrzeb.

Dlaczego warto sięgać po systemy zarządzania?

Wspomniane wcześniej systemy zarządzania to praktyczne i wygodne rozwiązania, dzięki którym można sprawnie zarządzać całym obiektem oraz sprawować na bieżąco kontrolę m.in. nad:
• oświetleniem,
• ogrzewaniem,
• zasilaniem awaryjnym,
• systemem przeciwpożarowym,
• ochroną mienia itp.

A może zmiana taryfy lub dostawcy?

Wskazane jest ponadto, by przyjrzeć się bliżej umowie z dotychczasowym dostawcą energii i porównać ją z innymi ofertami, których na rynku obecnie nie brakuje. Bardzo często nieodpowiednia taryfa jest czynnikiem znajdującym wymierne przełożenie na wysokość rachunków za prąd. Niekiedy może się okazać, że najrozsądniej jest zmienić nie tylko plan cenowy, ale także i dostawcę energii.