Rynek hotelowy w Polsce [RAPORT]

Raport

Według autorów piątej, najnowszej edycji przewodnika dla inwestorów – Hotel Guidebook Poland&CEE 2015|2016 – najczęściej poprzez franczyzę wzrasta usieciowienie hoteli – nie tylko w największych miastach Polski. Natomiast jednym z największym wyzwań hotelarzy w Polsce jest niska średnia cena za pokój.

Obchodząca w tym roku stulecie firma doradcza dla branży hotelarstwa i turystyki – Horwath HTL wraz z TPA Horwath przygotowały kolejną, piątą edycję przewodnika dla wszystkich, którzy działają lub planują inwestować w polskiej branży hotelarskiej. Autorzy raportu dokonali analizy sytuacji na rynku oraz trendów, które pojawiają się na świecie, w tym w Europie oraz przyjrzeli się lokalnym uwarunkowaniom mającymi wpływ na rozwój branży w Polsce. Wskazali zarówno na niedostatki oraz ryzyka, ale także na ogromny potencjał jaki drzemie w polskim hotelarstwie.

Polski rynek hotelowy cały czas zmienia się i rozwija. Na koniec 2014 roku funkcjonowało w Polsce 2 459 hoteli, oferujących 122 162 pokoi. Przeważającą większość stanowiły obiekty 3* (50% udziału w rynku pod względem liczby obiektów, 45% udziału w rynku pod względem liczby pokoi hotelowych). Drugą pozycję, pod względem podaży liczby hoteli, stanowiły obiekty 2* (27% udziału w rynku) — jakkolwiek biorąc pod uwagę liczbę pokoi hotelowych, dominowały nad nimi obiekty 4* (26% udział w rynku).

Największe obłożenie w 2014 roku, przekraczające średnią dla kraju — 45,4%, zanotowały obiekty zlokalizowane w województwach: mazowieckim, zachodniopomorskim i małopolskim. Wyniki analiz wyraźnie też wskazują, że o ile Warszawa nadal wyprzedza inne miasta pod względem podaży bazy hotelowej, jak i popytu na nią, to jednym z najatrakcyjniejszych miejsc dla nowych inwestycji hotelowych stało się Trójmiasto. Na wzrost inwestycji hotelowych i korzystne wyniki trójmiejskich hoteli wpływ mają dwa podstawowe czynniki: rozwój centrów BPO w mieście wsparty intensywnym rozwojem rynku nieruchomości biurowych, a także coraz większa rozpoznawalność aglomeracji jako atrakcyjnego kierunku turystycznego wśród osób z zagranicy.

W połowie 2015 roku w Polsce działały 24 polskie sieci hotelowe, które łącznie oferowały 145 hoteli z ponad 16 tys. pokoi hotelowych oraz 15 międzynarodowych sieci hotelowych ze 158 hotelami i ponad 25 tys. pokojami hotelowymi. Hotele sieciowe w Polsce są średnio ponad 3,5 razy większe od hoteli niesieciowych. Średnia wielkość obiektów hotelowych we wszystkich kategoriach przekracza 100 pokoi i jest naturalną konsekwencją wymagań sieci hotelowych, które nie są zainteresowane obiektami małymi.

Największy odsetek usieciowienia, zarówno hoteli jak i pokoi hotelowych, odnotowano w najwyższej kategorii hoteli – obiektach 5-gwiazdkowych. Wynika to z faktu, że dominująca część obiektów o tym standardzie to hotele głównie miejskie, które charakteryzują się bardzo dużą liczbą pokoi i dużym zainteresowaniem sieci hotelowych. Hotele sieciowe w kategorii 4* w Polsce stanowią niewiele ponad ¼ wszystkich obiektów w tym standardzie. Inaczej wygląda to w przypadku pokoi hotelowych – połowa dostępnych pokoi w tym standardzie to pokoje sieciowe. Niskim usieciowieniem charakteryzują się hotele 1-3* – poniżej 10% hoteli w danej kategorii. Nieco wyższy jest w tych kategoriach wskaźnik usieciowienia pokoi hotelowych.

Wzrasta zainteresowanie polskich hotelarzy sieciami międzynarodowymi – poprzez pozyskiwanie franczyzy. Dzięki temu sieci, które istnieją już wiele lat w Polsce mają szansę na dalszy rozwój, a dla nowych, którzy rozpatrują wejście, jest to opcja, dzięki której mogliby zaistnieć na trudnym polskim rynku. Warto też wspomnieć, że polscy profesjonaliści posiadają coraz lepszą wiedzę i doświadczenie, a ich osiągnięcia są zauważalne nie tylko w kraju. Sieci międzynarodowe przekonały się, że można, a nawet trzeba zaufać polskim inwestorom, hotelarzom i „ oddać” im swoją markę – komentuje Dariusz Futoma, dyrektor w firmie doradczej Horwath HTL, jeden z autorów raportu.

Inną istotną kwestią poruszaną w publikacji są średnie ceny hotelowe i ich wpływ na wyniki hotelarzy.

O ile średnie obłożenie nie odbiega znacząco od wyników hoteli w innych państwach, to niestety, nadal nie są satysfakcjonujące wyniki osiągane przez polskie hotele na tle innych państw europejskich –– dodaje Dariusz Futoma. Powodem relatywnie niskiego przychodu osiąganego przez jeden pokój hotelowy w Polsce są niskie ceny średnie. Według autorów raportu taki stan rzeczy jest wynikiem intensywnego rozwoju bazy hotelowej, a co za tym idzie — walki konkurencyjnej, często skupiającej się na cenie. Ponadto coraz większą konkurencją dla obiektów hotelowych stają się obiekty nastawione na krótki wynajem: hostele, apartamenty na wynajem, aparthotele, etc. Rynek takich form zakwaterowania dynamicznie rośnie, nie tylko zresztą w Polsce, a jego rozwój wspierają dodatkowo portale rezerwacyjne specjalizujące się w pośrednictwie tych specyficznych usług. Nie ulega wątpliwości, że również z tym trendem muszą jak najszybciej zmierzyć się zarówno sieci jak i hotele niezależne w kontekście jednej z głównych metod zdobycia przewagi konkurencyjnej.

Hotelarstwo to wiele aspektów — „naczyń połączonych”, dlatego raport zawiera również informacje z zakresu podatków, zarządzania kadrami czy szeroko rozumianych finansów. Autorzy publikacji, której patronują Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, STR Global, Magazyn Hotelarz oraz portal branżowy PropertyNews.pl, postawili sobie za cel zapewnienie przedstawicielom branży hotelowej oraz inwestorom, deweloperom, bankom i funduszom inwestycyjnym komplementarnej, bazowej wiedzy wspierającej podejmowanie decyzji oraz pomagającej zmierzyć się z dynamicznie zmieniającymi się trendami rynkowymi.

Raport można pobrać w tym miejscu.