Turystyczny latarnik wyborczy

sejm

Najważniejszy moment kampanii wyborczej, czyli debata wszystkich kandydatów z ogólnopolskich komitetów wyborczych, za nami. W trakcie kampanii trudno zebrać informacje o każdej ważnej gałęzi gospodarki, na którą polityka może mieć poważny wpływ. Dlatego o wizję rozwoju sektora wypracowującego 6,5 proc. produktu krajowego brutto postanowiliśmy zapytać partie w Waszym imieniu.

Na łamach Dziennika niejednokrotnie śledziliśmy wpływ obecnej polityki na turystykę. Z powodu wadliwego prawa cały czas zapadają wyroki na korzyść poszkodowanych przez upadłe biura podróży, na szczeblu unijnym komisarz Bieńkowska ma wpływ także na rozwój turystyki, natomiast w Polsce przymierzano się do uchwalenia nowej ustawy o usługach turystycznych. Specjalnie dla naszych czytelników zwróciliśmy się do sztabów wyborczych z jednym ważnym pytaniem:

Jaką kwestię w turystyce uważają za największy priorytet do rozwiązania podczas kolejnej kadencji sejmu?

Kolejność odpowiedzi komitetów jest zgodna z numerami wylosowanych przez nich numerów list wyborczych.  W przypadku Prawa i Sprawiedliwości zamieszczamy fragment ich programu wyborczego.

Komitet wyborczy Prawa i Sprawiedliwości

Partia wiodąca w sondażach najbardziej utrudniała kontakt z rzecznikiem prasowym oraz sztabem medialnym. W jej programie wyborczym słowo turystyka pada tylko raz i to w kontekście sportu:

W ramach upowszechniania sportu będziemy promować wszelkie działania aktywizujące ludzi do uprawiania sportu, rekreacji i turystyki, zainteresujemy nimi Polaków w każdym wieku, należących do różnych środowisk i grup zawodowych, w tym osoby z problemami zdrowotnymi, w szczególności z otyłością i nadwagą.

Komitet wyborczy Platformy Obywatelskiej

Na pytanie odpowiedziała Anna Kuracka z Biura Prasowego Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP:

Priorytetową kwestią na najbliższą kadencję jest wprowadzenie nowelizacji ustawy regulującej usługi turystyczne w Polsce. Znowelizowana ustawa wdroży do polskich przepisów nową unijną dyrektywę w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.

Głównym celem tej nowelizacji jest dostosowanie przepisów prawa do nowych form świadczenia usług turystycznych i nowych trendów w turystyce. Przykładowo, nowa ustawa wprowadzi lepsze regulacje dotyczące sprzedaży pakietów turystycznych przez internet, zwiększy ochronę praw konsumenta i wprowadzi rozwiązania dotyczące tzw. pakietów dynamicznych.

Nowa dyrektywa unijna, którą powinniśmy wdrożyć także w Polsce, jest ważna dla organizatorów imprez turystycznych w całej Unii Europejskiej.

Komitet wyborczy Partii Razem

Na pytanie odpowiedziała Marta Nowak, rzeczniczka prasowa Razem:

W 2013 roku połowa Polek i Polaków nie wyjechała nawet na jedną noc w celach turystycznych, małe firmy z branży turystycznej są zagrożone w związku z jej sezonowością, a pracownicy turystyki zbyt często pracują na złych warunkach. Według RAZEM to podstawowe problemy branży turystycznej.

RAZEM postuluje poprawę warunków pracy Polek i Polaków i walkę z umowami śmieciowymi. Dzięki temu każdy pracownik będzie miał prawo do urlopu. Wraz z podniesieniem płacy minimalnej oraz bezpieczeństwa socjalnego sprawi to, że urlop stanie się standardem, a nie luksusem – rynek się zwiększy, a popyt wzrośnie. Oznacza to także walkę z patologiami pracy w sektorze turystycznym, gdzie podobnie jak w gastronomii powszechne jest zatrudnianie na umowach śmieciowych lub na czarno.

Postulujemy także wprowadzenie progresywnych podatków i składek dla firm. Oznacza to koniec z ryczałtem — obciążenia będą zawsze powiązane z dochodami. Gorsze okresy dla firm turystycznych będą wiązały się z mniejszymi zobowiązaniami.

Komitet wyborczy Partii Korwin

Na pytanie odpowiedział Tomasz Sommer, rzecznik prasowy Partii Korwin:

KORWiN jest partią wolnościową, przeciwną rozmaitym klikom, w tym klikom lokalnym. W związku z tym jest dla nas zupełnie nieakceptowalną rzeczą odpłatność za wstęp do parków narodowych i innych obszarów chronionych zarządzanych przez państwo. Szczególnie skandaliczna sytuacja panuje w Tatrach, które zostały przejęte przez lobby ochroniarzy zajmujących się utrudnianiem życia turystom, wspinaczom, narciarzom i rowerzystom i obkładających ich nieustannie rosnącymi opłatami. Parki narodowe i inne obszary chronione trzeba wyrwać z rąk lobby ochroniarzy i umożliwić bezpłatny i nieograniczony wstęp do nich wszystkim Polakom. Jeśli chodzi o inne sprawy związane z turystyką, to trzeba całkowicie wyjąć je z rąk państwa.

Komitet wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Na pytanie poprzez Centrum Prasowe partii odpowiedział Tomasz Jędrzejczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki:

Wprowadzenie w życie nowej ustawy pt. Prawo Turystyczne, w pełni zgodnej z najnowszymi regulacjami europejskimi. Wyreguluje ona nowoczesne formy prowadzenia działalności turystycznej, wyeliminuje szarą strefę i będzie odpowiedzią na wyzwania przyszłości. Wprowadzenie lepszego zabezpieczenia roszczeń turystów na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki. Planujemy jednocześnie wprowadzić zmianę prawa budowlanego i ochrony środowiska ułatwiając budowę infrastruktury turystycznej.

Komitet wyborczy Zjednoczonej Lewicy

Na pytanie odpowiedział przedstawiciel sztabu medialnego Bartosz Machalica:

Po pierwsze: rozwiązanie problemu ochrony na wypadek niewypłacalności. Według dyrektywy unijnej, państwa członkowskie mają swobodę w zakresie wdrożenia art. 15, oznacza to, że państwa członkowskie samodzielnie wybierają narzędzia i instrumenty prawne lub ubezpieczeniowe, które zapewniają ochronę na wypadek niewypłacalności dla organizatorów (gwarancje ubezpieczeniowe, polisy OC, fundusze gwarancyjne itp.). Biorąc pod uwagę specyfikę polskiego rynku turystycznego powinien to być Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, który docelowo zastąpi aktualny system zabezpieczeń (gwarancje ubezpieczeniowe/bankowe). W okresie przejściowym (kilka lat) TFG powinien wspierać dotychczasowy system.

Drugim tematem jest regulacja zawodów związanych z turystyką. Powinna zostać przywrócona regulacja w przypadku przewodników miejskich (tak jest w większości miast Europy). W przypadku pilotów – samoregulacja, a w przypadku samorządu obligatoryjnego – samorząd mógłby przejąć niektóre obowiązki. Otwarcie zawodu miało przynieść korzyści dla młodych adeptów pilotażu/przewodnictwa. Stało się wręcz odwrotnie. Otworzono rynek dla zagranicznych przewodników i pilotów. Stąd dzisiaj izby turystyczne, a nawet firmy szkolą swoich pilotów, ale jedynie na potrzeby turystyki wyjazdowej. Inny problem to turystyka przyjazdowa.

Komitet wyborczy Kukiz’15

Na pytanie odpowiedział szef sztabu medialnego Piotr Apel:

Polska jest piękna zarówno dzięki niezwykłej dziewiczej naturze, wspaniałej architekturze, ale przede wszystkim dzięki jej mieszkańcom. W najbliższej kadencji Sejmu trzeba zrobić wszystko, by potencjału tego nie tylko nie zmarnować, ale przede wszystkim dać się mu rozwinąć. Trzeba stworzyć taki system podatkowy, by przedsiębiorcy działający w turystyce zajmowali się swoim biznesem, a nie siedzeniem w urzędach. Trzeba zakończyć rabunkowe niszczenie zabytków: kamienic, starych fabryk tylko po to by postawić tam apartamentowiec. Z pewnością turystycznym atutem Polski może się stać również dobra komunikacja, a ta będzie możliwa dzięki przygotowanej przez nas ustawie. 

Komitet wyborczy Nowoczesnej

Na pytanie odpowiedziała przedstawicielka sztabu medialnego Dorota Białkowska:

Zdajemy sobie sprawę, że jest to niewątpliwie ważna kwestia, a turystyka powinna stać się jeszcze ważniejszą gałęzią gospodarki niż jest dotychczas. Jednak bardzo napięty i gorący okres, jakim jest ostatni etap kampanii nie pozwolił nam wypracować stanowiska o największy priorytet w kwestii turystyki.

Nie chcemy obiecywać niczego pochopnie, a potem tej obietnicy nie dotrzymać. Bardzo prosimy o kontakt w tej sprawie po wyborach, bo prawdziwa praca zacznie się wraz z rozpoczęciem VII kadencji sejmu.

Różnorodne diagnozy czy kiełbasa wyborcza?

Punkt widzenia na turystykę dzięki różnorodności kandydujących partii jest o wiele szerszy niż zazwyczaj prezentowany podczas trwającej kadencji. Czy utożsamiacie się z punktem widzenia jednej z zaprezentowanych partii? Czy zawiedliście się, że niektóre z problemów nie zostały przez nie poruszone? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach oraz przesyłania naszego Latarnika Wyborczego znajomym!