Czy Domy Pracy Twórczej wciąż potrafią wyróżniać się swoją ofertą?

SplitShire-7903

Dla młodego pokolenia określenie „Dom Pracy Twórczej” może brzmieć dość abstrakcyjnie. Fakt wyodrębnienia DPT jako osobnej grupy obiektów zbiorowego zakwaterowania wydaje się w obecnych czasach działaniem na wyrost. Czym wyróżniają się współczesne Domy Pracy Twórczej od obiektów agroturystycznych? I czy w ogóle zasługują na uwagę?

Powszechna definicja tych obiektów podawana przez słownik kultury Głównego Urzędu Statystycznego może nie zaspokoić ewentualnej ciekawości, kogoś kto dopiero zetknął się z tym określeniem:

Obiekt noclegowy, w którym są zapewnione właściwie warunki do wykonywania pracy twórczej i wypoczynku twórców, wykorzystywany również (głównie przez ich rodziny) jako ośrodek wczasowy.

Ciekawsze spojrzenie na dawną rolę Domów Pracy Twórczej możemy poznać dzięki felietonowi Marcina Kuli, historyka, profesora Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, który ukazał się na łamach Tygodnika Powszechnego:

Władze oczywiście popierały turystykę i wszelkie inne rodzaje aktywności, potencjalnie dającej „światu pracy” zdrowie i zadowolenie (…) Niektórzy mieli wypoczywać, by dobrze pracować nawet podczas odpoczynku: taka była koncepcja „Domów Pracy Twórczej”, stworzonych po to, by „inżynierom dusz” dać lepsze jedzenie i (nieco) lepsze warunki, ale ideologicznie uzasadnionych domniemaniem, jakoby pisarz lub naukowiec nie mógł nie być twórczy nawet na urlopie. Czy wiele w tych domach stworzono? Na pewno została tam poczęta pewna liczba dzieci, a czyż może być bardziej twórczy akt niż przekazanie daru życia? A poza tym Domy te odegrały dużą rolę w integracji środowiska intelektualnego. 

Nawet władza lubiła w Zakopanem nabierać sił do owocnej pracy dla kraju. Najlepiej umiejscowione wille, „Pan Tadeusz” i „Telimena” (przy wejściu na drogę do Doliny Białego), służyły najwyższej wierchuszce. Dalej w stronę miasta, na końcu ul. Grunwaldzkiej, dzisiejsze domy „Manru” (kiedyś „Iskra”), „Iskra” (kiedyś „Manru”) oraz „Ami” (kiedyś „Kaprys”) służyły średniej wierchuszce. Położoną dalej „Antałówkę” zbudowano później, dla niskiej wierchuszki. Wille te nie były oznakowane; kto miał wiedzieć, dla kogo je przewidziano, ten wiedział (a inni też wiedzieli). 

Na końcu felietonu Marcin Kula wspomniał również, że DPT „dawniej mniej lub bardziej zamknięte dla „ludu pracującego miast i wsi” stały się obecnie powszechnie dostępnymi pensjonatami oraz podwyższył się również ich standard. Jakie wyjątkowe warunki do pracy twórczej oferują obecnie najpopularniejsze Domy Pracy Twórczej?

Wypoczywaj jak artyści

Poszczególne obiekty zazwyczaj starają się mieć jak najszerszą ofertę usług. Wiele stara się pozyskać organizację konferencji, przyciągać turystów Spa&Wellness, a niektóre pozostają ostoją dla ludzi szukających kontaktu ze sztuką, także tą w formie tradycyjnego rękodzielnictwa. DPT starają się reklamować także unikalną, zdrową kuchnią regionalną.

Dom Pracy Twórczej Reymontówka, jest własnością Starostwa Powiatowego w Siedlcach. Pełni rolę centrum edukacji historycznej, kulturalnej i ekologicznej. W obiekcie organizowane są warsztaty malarskie, rzeźbiarskie, taneczne i literackie oraz konferencje i szkolenia.

Dom Pracy Twórczej w Burdągu wspiera nowatorskie projekty edukujące artystów w dziedzinie tańca współczesnego, innych przedstawień łączących różne dziedziny sztuki oraz naukowe projekty badawcze. Pomagając niezależnym twórcom w poszukiwaniu swojego miejsca na scenie zamierzają także pozytywnie wpływać na najbliższy region ośrodka. Fundacja Burdąg podkreśla, że ich otoczony lasem i polami dom jest miejscem pracy, dlatego przy zgłoszeniu należy krótko opisać swój projekt oraz dotychczasową działalność edukacyjną lub artystyczną.

Domy i Ośrodki Pracy Twórczej Polskiej Akademii Nauk zazwyczaj w swoich obiektach starają się przyciągnąć organizatorów konferencji i spotkań, pragnących skorzystać z wyjątkowego klimatu danego miejsca. Cechą wspólną jest także możliwość korzystania z publikacji wydawnictw instytutów PAN. Do ich ośrodków zaliczają się DPT „Wierzba” w Ruciane Nida, Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, DPT „Mądralin” w Otwocku, DPT „Pod Szczytami” w Zakopanem, Ośrodek Konferencyjny Instytutu Matematycznego w Będlewie, DPT w Świnoujściu, Ośrodek Pracy Twórczej nad Wdzynami oraz DPT w Juracie.

Dom Pracy Twórczej „Alicja” w Sandomierzu, którego właścicielką jest pani Alicja Kaszyńska składa się z zabytkowego, XIX wiecznego dworku położonego na skarpie w centrum Starego Miasta. Pani Alicja od wielu lat organizuje spotkania literackie, poświęcone tradycjom kulturowym, a także wystawy malarstwa i fotografii.

Dom Pracy Twórczej w Uniejowie jest efektem współpracy gminy z ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dom zaprasza artystów ze wszystkich środowisk twórczych. Na co dzień w jego pracowniach malarskich i rzeźbiarskich studenci ASP doskonalą swoje umiejętności, a efekty ich pracy są później prezentowane dzięki organizowanym tam wernisażom.

Dom Pracy Twórczej w Oborach k. Konstancina jest położony blisko Warszawy i zajmuje dawny kompleks pałacowo-parkowy. Jest ulubionym miejscem odpoczynku pisarzy oraz wielu innych gości, którzy cenią sobie kuchnię pałacową. Obiekt żyje również licznymi imprezami okolicznościowymi, konferencjami i szkoleniami.

Dom Pracy Twórczej Willa „Astoria” znajduje się niedaleko centrum Zakopanego, ale pozwalający cieszyć się ciszą górskiej okolicy. Dom nosi imię Stefana Żeromskiego i jest bardzo popularny w środowisku literatów. Astoria do dzisiaj reklamuje się, że to właśnie w jej progach Wisława Szymborska dowiedziała się o przyznaniu jej Nagrody Nobla.

Dom Pracy Twórczej Villa Helena oddaje do dyspozycji gości profesjonalny teleskop, pianino, kamerę filmową oraz książki z domowej biblioteki. DPT posiada również specjalną ofertę warsztatów emisji głosu, dykcji, autoprezentacji, tańca, fanom rękodzielnictwa oferuje warsztaty twórców na Szlaku Rękodzieła Ludowego Podlasia, warsztaty piosenkarskie dla dzieci i młodzieży, warsztaty musicalowe, rzeźbiarskie, garncarskie oraz fotograficzne. Gospodarze specjalizują się również w organizowaniu bardzo aktywnego wypoczynku, w tym również specjalnych turnusów dla chcących zadbać o swoją sylwetkę.

Wizerunek wizerunkowi nierówny

Zależnie od tego, jakie ktoś miał wyobrażenie o Domach Pracy Twórczej z przeszłości, albo próbując poznać je dopiero obecnie, można odkryć ich szeroki przekrój. Część z nich jest bardzo często pensjonatami o szczególnej zabudowie, dzięki której zyskuje niesamowity klimat, niemający jednak służyć tylko i wyłącznie pracy twórczej. Zamiast miejsc, które inspirowały dawną bohemę artystyczną łatwiej odnaleźć peryferyjne ośrodki szkoleniowe. Znajdą się również wyróżniające się na tle gospodarstw agroturystycznych miejsca, w których można nabyć nowe umiejętności i wrócić z urlopu z nowym, twórczym dziełem.