8 priorytetów europejskiej turystyki według Elżbiety Bieńkowskiej

elzbieta bienkowska

Elżbieta Bieńkowska, europejska komisarz do spraw rynku wewnętrznego i usług, ogłosiła niedawno w Budwie swoje osiem priorytetów dla branży turystycznej. Na szczegóły realizacji poszczególnych działań musimy jednak poczekać do Europejskiego Forum Turystycznego, które odbędzie się we wrześniu w Luksemburgu. Jakich działań na rzecz turystyki możemy spodziewać się po europejskiej pani komisarz, znanej ze swoich „nieprzemyślanych” wypowiedzi?

Turystyka w polityce, czyli kolejni ministrowie sportu i… sportu

Od 16 czerwca polska turystyka może cieszyć się nowym ministrem Sportu i Turystyki, którym został mistrz olimpiady w Pekinie, Adam Korol. Podobnie jak jego poprzednicy Andrzej Biernat i Joanna Mucha zapisze się w historii bardziej jako minister sportu. Większość mediów, w tym media społecznościowe partii rządzącej i tak zdają się nie przejmować przesunięciem turystyki z Ministerstwa Gospodarki do dawnego Ministerstwa Sportu w 2007 roku i dla ułatwienia nie wspominają o niej w ogóle. Dlatego istotne sprawy dla polskiej turystyki mogą w najbliższych miesiącach zapadać na szczeblu europejskim za sprawą prezentacji planowanych działań komisji ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Informacja o nowym ministrze turystyki na stronie partii rządzącej

Informacja o nowym ministrze turystyki na stronie partii rządzącej

Opinia publiczna zazwyczaj łatwiej zapamiętuje kontrowersyjne wypowiedzi dawnej wiceprezes Rady Ministrów, dlatego warto przyjrzeć się, na ile rozważnie zostały przedstawione jej przyszłe działania w komisji.

1. Ramy prawne dla turystyki na każdym szczeblu

O tym, że brak implementacji unijnych przepisów do polskiego prawa może sporo kosztować Skarb Państwa, informowaliśmy niedawno w Dzienniku. W konsultacjach priorytetów uczestniczyli również przedstawiciele Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA), do których zaliczają się również członkowie PIT. W ramach tego punktu komisja miałaby dążyć do usprawnienia prawa, w szczególności konsumenckiego i podatkowego, żeby nie obniżać turystycznej konkurencyjności państw wspólnoty.

2. Cyfryzacja w służbie małych i średnich przedsiębiorstw

Kiedy już uda się znowelizować procedurę VAT dla agentów turystycznych i fiskus przestanie ograniczać rozwój najszybciej rosnącej i coraz ważniejszej gałęzi gospodarki, o konkurencyjności europejskiej turystyki ma zaważyć wykorzystywanie nowych technologii. Komisarz Bieńkowska ma w zanadrzu kilka projektów, które miałyby ułatwić cyfryzację małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych. ECTAA zamierza stać na straży skutków, jakie mogłyby przynieść skuteczne działania tego punktu na rozwój firm, które opierają się na tradycyjnych kanałach sprzedaży.

3. Kadry dla turystyki

Celowości tego punktu nie trzeba specjalnie uzasadniać. Jego realizacja ma polegać na unijnym wsparciu edukacji i szkoleń, również e-learningowych.

4. Turystyka zrównoważona

Jednym z konkretnych postulatów w tym zakresie ma być przyszłoroczna konferencja UE i UNWTO na temat etyki branży turystycznej i jej zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo ECTAA zwraca uwagę na dotychczasowe działania Travelife i próbę uniknięcia powielenia jej programów.

5. Odwieczna walka z sezonowością

Sezonowości niestety nie uda się znieść ustawą, ale komisja zamierza w tej walce wyszukać kolejne kilka miejsc, gdzie można jej zadać skuteczne ciosy. Bieńkowska uważa, że może zmniejszyć sezonowość szczególnie w sektorze turystyki seniorów i młodzieży. Brakuje w tym postulacie przykładów działań, pozostaje mieć nadzieję, że nie ograniczą one swobody kreacji oferty produktowej, wolnorynkowych zasad, ani nie przysporzą zbędnych unijnych przepisów.

6. Transport na peryferiach

W tym punkcie również należy poczekać na szczegóły do września. Wiadomo jednak, że komisja do spraw rynku wewnętrznego i usług chce pomóc rozwinąć turystykę obszarom peryferyjnym z niedostatecznie rozwiniętą siecią transportową. Jest to często powtarzający się postulat, od czasu wstąpienia Polski do UE. Po tej kadencji się uda?

7. Europa musi pozostać wiodącą destynacją

Turystyka wypracowuje 5 proc. unijnego PKB i jest trzecim co do wielkości sektorem gospodarki na tym kontynencie. Kraje rozwijające się spoza UE potrafią jednak podnosić standard usług turystycznych i zwiększać konkurencję na światowym rynku. Unijna komisja zamierza wspomóc promocję krajów wspólnoty i różnych tematycznych produktów z branży. Warto jednak zwrócić uwagę przy tym punkcie, że bardziej niż promocji Europa potrzebuje otwarcia. Zwłaszcza na najważniejsze z punktu widzenia turystyki przyjazdowej państwa, czyli Rosję i Chiny. Zbyt wyostrzone procedury związane z uzyskaniem wizy do strefy Schengen oraz jej cena skutecznie zniechęcają strategicznych turystów. Nie zmienią tego natomiast wielomilionowe kampanie promocyjne.

8. Uporządkujmy to wszystko!

Przy ostatnim priorytecie komisarz Bieńkowska słusznie zauważyła, że do realizacji wszystkich punktów potrzebna jest praca wielu podmiotów. Na szczeblu unijnym, państwowym, regionalnym i lokalnym. Prywatnym i publicznym. W samej UE poszczególne postanowienia będą wymagały współpracy wewnątrz komisji i pomiędzy innymi jednostkami. Dlatego warto postulować usprawnienie tego wszystkiego. Zawsze, kiedy w polityce coś przestaje działać, tworzy się osobną jednostkę, która ma to naprawić. Komisja nieśmiało sugeruje powstanie europejskiej organizacji na wzór WTTC.

Niezmienne priorytety

Polityczny program zazwyczaj trzeba przedstawić, natomiast coraz rzadziej ktokolwiek z niego rozlicza. Zazwyczaj nikt go nie pamięta. Żaden z priorytetów chyba nie zaskoczył naszych czytelników, natomiast czy któryś z nich rozbudził w Was wiarę, że może zostać zrealizowany?