Białoruś bez wizy w obrębie Puszczy Białowieskiej

the_pines

Regiony przygraniczne zazwyczaj starają się zwiększać liczbę turystów z najbliższych sąsiadujących krajów. Ograniczenia wizowe naszych wschodnich sąsiadów utrudniają ruch turystyczny pomimo szczerych chęci współpracujących ze sobą organizacji turystycznych. Czy już tego lata czeka nas przełom w turystyce transgranicznej województwa podlaskiego?

Ułatwienia dla obu stron

Porozumienie w sprawie ułatwień wizowych dla obu stron było bardzo trudne do wypracowania z jednej, ważnej przyczyny: Mińsk podkreślał, że obie strony powinny mieć dostęp do wiz na równych zasadach, powołując się przy tym na ułatwienia dla obywateli innych państw Partnerstwa Wschodniego. W przypadku Polski utrudnieniem było negocjowanie warunków udzielania wiz schengeńskich, wiążące się z o wiele bardziej rozbudowanymi negocjacjami na szczeblu unijnym.

Otwarcie na wschodnich turystów

O nowe możliwości w turystyce transgranicznej regionu podlaskiego zapytałem Mateusza Kuźmickiego, koordynatora do spraw informacji i promocji Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej:

W jaki sposób region podlaski stara się zwiększyć turystykę przyjazdową z Białorusi i jakie formy promocji są przy tym najskuteczniejsze?

Turyści z Białorusi chętnie odwiedzaliby region podlaski w celach turystycznych, jednak ograniczenia wizowe stwarzają ku temu pewne problemy, podobnie jak nastawienie władz białoruskich. Do tej pory zdecydowana większość przyjazdów organizowana była w celach zakupowych. Najczęściej wybieranym kierunkiem pozostawały Białystok oraz Hajnówka.

Głównymi działaniami promocyjnymi wobec turystów z Białorusi są wydawnictwa w języku rosyjskim, które są dystrybuowane podczas targów turystycznych np. w Mińsku oraz przekazywane są m.in. do Konsulatu w Brześciu. Do równie istotnych działań zaliczyć można powstanie Białowieskiego Szlaku Transgranicznego, a także realizowanie wspólnych projektów turystycznych o charakterze transgranicznym.

Na jakim etapie obecnie są prace nad projektem bezwizowego ruchu turystów w Puszczy Białowieskiej?

Niestety w chwili obecnej szczegóły nie są znane, w tym przede wszystkim zasady przekraczania granicy. Wiemy natomiast, iż ruch odbywać się będzie jedynie w obrębie Białowieskiego Parku Narodowego. Planowane uroczyste otwarcie odbyć ma się w lipcu, wśród zaproszonych osób z pewnością będą przedstawiciele mediów, jednakże dokładna data nie została jeszcze ustalona.

Latem zwiedzanie Puszczy Białowieskiej bez wizy!

O więcej szczegółów w sprawie bieżących procedur zwróciłem się do Wydziału Konsularnego Ambasady Republiki Białoruś w RP:

Zgodnie z Dekretem Prezydenta Republiki Białorusi Nr 115 z dnia 9 marca 2015 r. dla obywateli państw obcych został ustalony bezwizowy tryb wjazdu/wyjazdu do Białorusi przez przejście Białowieża – Piererow w celu odwiedzenia parku narodowego Puszcza Białowieska. Podstawą do bezwizowego wjazdu, jak również przebywania na terenie Puszczy w ciągu trzech dni, jest ważny dokument podróży oraz dokument przyznający cudzoziemcowi prawo do odwiedzenia parku narodowego. Dekret wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Rada Ministrów ma w ciągu w/w terminu zatwierdzić wzór dokumentu, przyznającego prawo do odwiedzenia parku narodowego – obecnie trwają prace w tej sprawie.

Oferta z ograniczeniami

Pomimo przełomowego porozumienia wciąż nie jest to rewolucja na wielką skalę. Umowa dotyczy jednego przejścia granicznego Białowieża – Piererow, którą można przekroczyć pieszo lub rowerem. Samochód należy zostawić po stronie Polski. Przepustowość przejścia granicznego na tych zasadach ocenia się na ok. 400 osób na dobę. Czas 72 godzin na zwiedzenie zagranicznej części Puszczy Białowieskiej również może być oceniany jako niewystarczający przez jej największych entuzjastów.

Szansa na kolejne ułatwienia?

Programowi będą przyglądać się zagraniczne służby celne, ponieważ każda nowa sytuacja prawna umożliwia wielu osobom wykorzystanie jej do granic możliwości, a zwłaszcza granic prawa. Trudno byłoby wierzyć, że celnicy nie staną przed nowymi wyzwaniami. Mimo wszystko, warto mieć nadzieję, że projekt będzie sprzyjał dalszemu łagodzeniu polityki wizowej pomiędzy naszymi krajami.