Analiza Cen Imprez Turystycznych: nadal bardzo wysokie ceny ofert last minute

TravelData

Spółka TravelDATA przygotowała kolejną Analizę Cen Imprez Turystycznych, która zawiera porównanie bieżących średnich cen na najczęściej uczęszczanych kierunkach z cenami z czwartego tygodnia lipca 2012 r. Był to czas znacznego spadku cen. Ale nie ofert last minute…

Podobnie jak w pięciu ostatnich tygodniach Analiza Cen wyjazdów wakacyjnych (high season) odnosi się już do wyjazdów z drugiej połowy sierpnia (we wcześniejszych analizach były to ceny z pierwszego tygodnia sierpnia). Bieżąca analiza pokazuje, że czwarty tydzień lipca przyniósł dość znaczny spadek średniej ceny imprez turystycznych oferowanych przez biura podróży, a mianowicie o 33 zł (poprzednio zanotowano wzrost o 6 zł). Możliwe więc, że zakończył się już okres względnej stabilizacji cen imprez sierpniowych i teraz w ich poziomie obserwować będziemy łagodną tendencję spadkową.

Nadal za to utrzymują się bardzo wysokie poziomy średnich cen last minute, które wprawdzie wykazały spadek, ale zaledwie o 5 zł i nadal pozostają dla wielu organizatorów, agentów oraz klientów na zaskakująco wysokim poziomie.

Struktura cen na poszczególnych kierunkach wakacyjnych wyjazdów uległa ostatnio niewielkim zmianom. Obecnie najniższe średnie ceny w wyższych kategoriach hoteli oferuje Egipskie Wybrzeże, niewiele mniej atrakcyjne oferuje nam Synaj, a nieco wyższe Bułgaria. Warto też zaznaczyć, że nadal bardzo często powtarzają się oscylacje cen imprez w poszczególnych biurach podróży. Jeśli w danym tygodniu, któreś z nich znacząco zmieniło ceny, to w następnym często dokonuje korekty w odwrotnym kierunku. Jest to bardzo cenna obserwacja dla agentów oraz ich klientów – powiedział Jacek Dąbrowski, współzałożyciel TravelDATA i portalu wczasopedia.pl.

Na najważniejszych kierunkach, po ostatnich spadkach, obecne średnie ceny hoteli 3- i 4-gwiazdkowych są już nieco niższe w stosunku do ubiegłorocznych (odpowiednio o 18 oraz o 7 zł). Biurami podróży, w których średnie ceny kształtują się najwyraźniej powyżej poziomów z ubiegłego roku, to Itaka i Wezyr – o 50 oraz 40 zł (poprzednio o 23 i 95 zł).

W porównaniu z cenami first minute wycieczek sprzedawanych na początku stycznia 2013 roku, obecne średnie ceny turystycznych imprez są natomiast znacznie wyższe. Najbardziej wzrosły one w biurach Wezyr i Itaka (odpowiednio o 349 oraz 326 zł), znacznie mniej w Sun & Fun i TUI – o około 120-180 zł, a w biurze Rainbow Tours po ostatnich obniżkach cen w Egipcie średnie ceny są nawet nieco niższe aniżeli przed rokiem.

Pomimo, że dodatnia różnica cen w biurach podróży w porównaniu z okresem ubiegłorocznym zanika, to obecna sytuacja w zakresie marż realizowanych przez biura jest nadal dla nich korzystna. dlatego bardzo prawdopodobne jest, że kondycja finansowa wielu biur ulegnie w tym sezonie znaczącej poprawie. Zbawienny wpływ będą miały na nią przede wszystkim dużo wyższe ceny ofert last minut, wynikające z dużo lepszego zrównoważenia rynku imprez turystycznych pod względem popytu i podaży w okresie tegorocznych letnich wakacji – dodał Andrzej Betlej, współzałożyciel TravelDATA.

Średnie ceny last minute wobec cen ubiegłotygodniowych są tym razem niższe o 5 zł, ale jak już wcześniej kilkakrotnie zaznaczano – nadal pozostają one w tym roku na niespotykanie wysokim poziomie. Tym razem zdecydowanie najwyższe wzrosty tych cen odnotowano na Krecie, gdzie wzrosły one średnio aż o 145 zł i było to odreagowanie poprzednich dość zaskakujących spadków. Największe zniżki cen wystąpiły w Tunezji, na Wyspach Kanaryjskich oraz Synaju – o 55, 45 i 40 zł. Na dwóch ostatnich kierunkach było to odreagowanie poprzednich dość wysokich wzrostów. Najbardziej przecenione last minute można było ponownie spotkać w biurach Itaka i TUI, a relatywnie najwyższe ich poziomy występowały w biurach Neckermann, Grecos Holiday oraz Alfa Star.

Poniżej raport. Wcześniejsze raporty znaleźć można pod tym adresem.

Analiza Cen Imprez Turystycznych (30.07.13) by nuAurora