Reorganizacja w First Class

First Class logoNotowana na NewConnect spółka holdingowa Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl zostanie przejęta przez spółkę zależną First Class. Tym samym biuro podróży First Class, specjalizujące się w obsłudze wyjazdów dla firm będzie czwartą firmą z branży turystycznej na alternatywnym rynku GPW w Warszawie.

Notowana na NewConnect spółka holdingowa Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl (wcześniej Mobini) należy do giełdowej grupy MNI. Warszawska firma, zajmująca się wcześniej bezpłatnym udostępnianiem kont internetowych w wyniku przeprowadzonej przez inwestora strategicznego restrukturyzacji, została w ub.r. wzmocniona m.in. poprzez akwizycję dwóch podmiotów: biura podróży First Class, zajmującego się obsługą podróży biznesowych i turystyką kwalifikowaną dla zamożnych klientów oraz Netshops.pl, operatora na rynku e-commerce.

Zakup tych firm, zwłaszcza First Class pozwolił na ustabilizowanie sytuacji ekonomicznej grupy IBSN.pl. Po dogłębnej analizie możliwości rozwoju podjęliśmy decyzję o reorganizacji grupy. Biuro podróży First Class w wyniku przeprowadzonej transakcji przejmie majątek spółki-matki i będzie bezpośrednio notowane na NewConnect, a IBSN.pl zakończy działalność. W naszej ocenie pozwoli to na lepsze wykorzystanie posiadanych aktywów i sprawi, że działalność grupy będzie lepiej oceniana przez inwestorów. 27 czerwca br. zaplanowaliśmy zwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy IBSN.pl, które dokona koniecznych zmian w statucie, dostosowując go do nowego zakresu działalności spółki, czyli First Class Do tego czasu przeprowadzimy niezbędne zmiany w zarządzie, które będą odzwierciedlać działania połączeniowe – powiedziała Agnieszka Bareja, prezes Internetowych Biur Sprzedaży Netshops.pl

First Class stanie się tym samym czwartą spółką z branży turystycznej notowaną na NewConnect, alternatywnym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (obok Veniti, Urlopy.pl i Fly.pl).

W I kwartale 2013 r. Grupa Kapitałowa IBSN.pl osiągnęła skonsolidowany przychód netto ze sprzedaży w wysokości 4,52 mln zł oraz 147,81 tys. zł zysku netto (wobec 101,6 tys. zł straty rok wcześniej). Decydujący pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki grupy miało biuro podróży First Class.