Fundacja Polish Prestige Hotels ma nowego prezesa zarządu

Tadeusz CieślikRada Hoteli Fundacji Polish Prestige Hotels na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, powierzyła Tadeuszowi Cieślikowi funkcję prezesa zarządu Fundacji PPH na trzyletnią kadencję. 

Tadeusz Cieślik pracował m.in. w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Usług Turystycznych Katowice o. Tychy, później przez kilkanaście lat pracy zawodowej był prezesem spółki zarządzającej hotelem Zameczek Myśliwski w Promnicach, a od dwóch lat jest dyrektorem hotelu Pałac Kotulińskich w Czechowicach-Dziedzicach. Był członkiem władz społecznych Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego oraz uczestniczył w tworzeniu organizacji skupiających hotele mieszczące się w obiektach zabytkowych. Przez wiele lat uczestniczył w pracach lokalnych samorządów gospodarczych.

Z programem marketingowym Polish Prestige Hotels & Resorts Tadeusz Cieślik związany jest od 1998 r. jako społeczny wiceprzewodniczący zespołu wykonawczego PPH&R, a od powołania do życia Fundacji PPH w roku 2005 – jako wiceprezes zarządu Fundacji.

Dotychczasowy prezes zarządu, Kazimierz Kowalski, który był założycielem programu marketingowego Polish Prestige Hotels & Resorts w 1997 r. i przewodniczył mu od początku jego istnienia, nie kandydował w wyborach do nowego zarządu. Rada Hoteli, w uznaniu jego zasług, jednogłośnie nadała mu tytuł prezesa honorowego Fundacji.

W trakcie wyborów nowego zarządu Fundacji na trzyletnią kadencję, nominacje otrzymali:

  • Krzysztof Dubrow, wiceprezes zarządu;
  • Jarosław Suwała, wiceprezes zarządu;
  • Kamila Leś-Kałuża, członek zarządu;
  • Krzysztof Jędrocha, członek zarządu.

foto: Tadeusz Cieślik, nowy prezes zarządu Fundacji PPH