Warszawska Organizacja Turystyczna przedstawia swoje cele

Warszawska Organizacja Turystyczna

Stowarzyszenie Warszawska Organizacja Turystyczna (WOT) zaprezentowało strategiczne kierunki działania. Członkami WOT jest Urząd m.st. Warszawa oraz 16 warszawskich instytucji kultury i sztuki, spółki miejskie oraz prywatne firmy i instytucje. Dyrektor WOT, Tomasz Kułakowski, przedstawił cele organizacji.

Przedstawione cele WOT są następujące:

 • stworzenie publiczno-prywatnej formuły współpracy, która pozwoli na wspólne przedsięwzięcia promocyjne firm z obu sektorów;
 • stworzenie platformy wymiany informacji, która umożliwi realizację wspólnych przedsięwzięć promocyjnych (zniżki, wspólne bilety wejściowe, materiały reklamowe, itp.);
 • pozyskanie członków i składek z sektora prywatnego (obejmującego m.in. hotele, restauracje, firmy cateringowe, tour-operatorów, przewoźników, centra handlowe i innych interesariuszy branży turystycznej i kongresowej) oraz publicznego (podmioty samorządowe i państwowe);
 • wzrost ruchu turystyki biznesowej do Warszawy poprzez budowę zintegrowanej oferty i międzynarodowe działania marketingowe.

Najbliższe strategiczne działania, które doprowadzą do realizacji wymienionych celów zakładają:

 • pozyskanie w sektorze prywatnym i publicznym nowych członków i ambasadorów idei One Warsaw;
 • zbudowanie wspólnej platformy wymiany informacji, promocji i szkoleń umożliwiającej współdziałanie wszystkich członków WOT;
 • zbudowanie i stałe ulepszanie produktu i oferty dla turystyki biznesowej;
 • aktywne promowanie Warszawy, a tym samym członków WOT, w kraju i za granicą;
 • połączenie sił z innymi organizacjami miejskimi, samorządowymi, państwowymi i prywatnymi, aby bardziej efektywnie działać dzięki konsolidacji środków finansowych i zasobów personalnych;
 • pozyskanie jako członka Narodowego Centrum Sportu (Stadion Narodowy) i współpraca mająca na celu pozyskanie dla Warszawy dużych, międzynarodowych kongresów i konferencji;
 • koordynację działań mających na celu wprowadzenie w Warszawie opłaty lokalnej oraz budowę hali i centrum kongresowego.

Wierzę, że idea pod jaką działać będzie nasza organizacja (One Warsaw) połączy bardzo wiele instytucji i firm, które wstąpią do WOT i pomogą w osiągnięciu jej celów. Stanie się to z pożytkiem tak dla miasta jak i wszystkich firm, które korzystają z rozwoju turystyki w stolicy – powiedziała Katarzyna Ratajczyk, prezes zarządu WOT i dyrektor Biura Promocji m.st. Warszawa.

Fundacja WDA od 10 lat ze środków zebranych od prywatnych podmiotów promuje Warszawę na świecie. Zaangażowaliśmy się w powołanie WOT, bo udział w tym przedsięwzięciu Urzędu Miasta daje szansę kontynuacji naszych działań i osiągania jeszcze lepszych rezultatów. Warszawa zasługuje na bycie liderem w dziedzinie organizacji kongresów i konferencji w tej części Europy i wierzymy, że w osiągnięciu tego celu pomogą nam wszystkie firmy, które są związane z branżą turystyczną. Zapraszamy je do członkostwa w WOT i aktywnego wspierania naszej organizacji – dodał Alex Kloszewski, prezes fundacji Warsaw Destination Alliance oraz wiceprezes zarządu WOT.