Funclub obdarowuje najuboższe dzieci

Biuro Podróży Funclub po raz kolejny pomaga spełniać wakacyjne marzenia najuboższych dzieci. W tym roku grupę dwadzieściorga najbardziej potrzebujących nastolatków wskazała Henryka Krzywonos-Strycharska.

15 maja, podczas uroczystości nadania szkole w Borczu imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu, Piotr Sućko, prezes zarządu Biura Podróży Funclub, obdarował dwadzieścioro dzieci ze szkoły letnimi wyjazdami młodzieżowymi organizowanymi przez touroperatora.

Nawiązując do słów Św. Augustyna: „Świat jest wielką księgą. Kto nie podróżuje, czyta tylko jedną jej stronę”, zdecydowaliśmy się obdarować dzieci ze szkoły w Borcza kolejnymi stronami wielkiej księgi – powiedział Piotr Sućko. Dzieci wyjadą w swoją pierwszą podróż zagraniczną na obóz młodzieżowy do Hiszpanii.

Grupę najuboższych dzieci wskazała Henryka Krzywonos-Strycharska, która od tego roku swoją misję realizuje współpracując z Funclub.

Uroczystość nadania imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu szkole w Borczu uświetniły swoją obecnością Jolanta Kwaśniewska, Henryka Krzywonos-Strycharska, Agata Młynarska, rzecznik praw dziecka Marek Michalak, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Jak Olgerbrand, posłowie i lokalne władze.