Kraków znów przyciągnął miliony

Kraków

Aż 8,6 mln gości odwiedziło Kraków w 2011 roku. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba ta wzrosła o 450 tys. Do stolicy Małopolski przyjechało 6,45 mln osób z Polski i 2,15 mln z zagranicy – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa przez Małopolską Organizację Turystyczną.

Wyniki badań prezentowane są dziś (24 listopada) podczas XVIII Forum Turystyki odbywającego się w Urzędzie Miasta Krakowa. Biorą w nim udział m.in. przedstawiciele Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Krakowskiej Izby Turystyki, Małopolskiej Izby Hotelarskiej Gremium, Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Urzędu Marszałkowskiego, hotelarze, gastronomicy, biura podróży i przewodnicy.

Z raportu prezentowanego podczas Forum wynika, że w 2011 r. do Krakowa przyjechało 8,6 mln osób (w 2010 r. było to 8,15 mln osób, w 2009 r. 7,3 mln). Z tego 6,45 mln osób to goście z Polski, a 2,15 mln to goście z zagranicy (w 2010 r. było ich odpowiednio 6,05 mln i 2,1 mln).

W 2011 r. wśród gości zagranicznych po raz kolejny przeważali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, było ich jednak mniej niż w poprzednim roku (20 proc. w 2011 r., 26,17 proc. w 2010 r.). Na drugim miejscu uplasowali się Niemcy (12,6 proc. w 2011 r., 11,22  proc. w 2010 r.), a na trzecim Hiszpanie (10,5 proc. w 2011 r., znaczny wzrost udziału z 6,3 proc. w 2010 r.) kolejne miejsca zajęli Włosi i Francuzi. Wzrosła liczba gości m.in. z USA, Rosji, Irlandii i Izraela.

Wśród gości krajowych przeważali mieszkańcy Małopolski (19,75 proc.) i Śląska (10,94 proc.), ale ich liczba w porównaniu z poprzednimi latami spada na korzyść mieszkańców Podkarpacia, Dolnego Śląska, a także województwa świętokrzyskiego i łódzkiego.

Podczas pobytu w Krakowie w 2011 roku goście wydali 2,9 mld zł. Krajowi średnio 236 zł na osobę, a zagraniczni średnio 624 zł na osobę (bez kosztów dojazdu i opłaconego wcześniej noclegu).

Głównym celem przyjazdów jest: zwiedzanie zabytków (42,6 proc. – zagraniczni, 20,6 proc. – krajowi), wypoczynek (26,7 proc. – zagraniczni, 17 proc. – krajowi), rozrywka (5,6 proc. – zagraniczni, 9,2 proc. – krajowi), odwiedzenie krewnych lub znajomych (5,3 proc. – zagraniczni, 7,90 proc. – krajowi) oraz cel religijny (4,90 proc. zagraniczni, 6,6 proc. – krajowi). W zestawieniu pojawiają się także m.in. sprawy służbowe, udział w imprezach kulturalnych, edukacja oraz udział w kongresach, konferencjach i szkoleniach.

Jako źródło informacji o Krakowie goście z zagranicy najczęściej podają: rodzinę i znajomych (41,06 proc.), szkołę (33,55 proc.), internet (30,42 proc.), telewizję (30,08 proc.) i przewodniki (26,08 proc.). Goście z Polski na pierwszym miejscu wskazują szkołę (62,2 proc.) na kolejnych: rodzinę i znajomych (53,7 proc.), telewizję (29,37 proc.), prasę (18,2 proc.) i internet (17,72 proc.).

Zarówno turyści z kraju jak i z zagranicy wysoko oceniają atmosferę miasta, gościnność i życzliwość jego mieszkańców. Prawie 87 proc. turystów z kraju i prawie 89 proc. turystów z zagranicy poleci Kraków swoim znajomym. 72 proc. odwiedzających zagranicznych zamierza ponownie przyjechać do Krakowa, przy czym zdecydowanie zdeklarowanych jest prawie 30  proc.. W przypadku odwiedzających krajowych ponad 85 proc. wyraziło wolę ponownego przyjazdu do Krakowa, z tego prawie 50 proc. jest jednoznacznie zdecydowanych.

Podczas XVIII Forum Turystyki oprócz raportu dotyczącego ruchu Turystycznego w Krakowie w 2011 r. podsumowywane są także tegoroczne działania Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Miasta oraz Krakowskiego Biura Festiwalowego.

Wręczone zostaną także certyfikaty dla Profesjonalnych Organizatorów Kongresów PCO w Krakowie oraz certyfikaty dla firm wyróżnionych w konkursie pt. „Najciekawsze oferty imprez integracyjno-motywacyjnych w Krakowie i Małopolsce”.

[foto: 1000lonelyplaces.com]