Blog Prawo Turystyczne: jak założyć biuro podróży cz.4 – spółka jawna i spółka z o. o.

W kolejnej części cyklu „Jak założyć biuro podróży” przedstawiam dwie proponowane przeze mnie formy organizacyjno-prawne biura podróży poza omówioną poprzednio jednoosobową działalnością gospodarczą. Mój wybór padł na spółkę jawną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Poniższa pobieżna charakterystyka ma jedynie na celu nakreślić ramy zakładania i funkcjonowania firmy w formie spółki jawnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przed podjęciem ostatecznej decyzji i dla poprawnego dokonania wszelkich niezbędnych czynności warto skonsultować się jeszcze z prawnikiem aby nie popełnić błędu na pierwszym, niezwykle ważnym, etapie zakładania biura podróży.

Zarówno spółka jawna jak i spółka z o.o. uregulowane zostały w kodeksie spółek handlowych i podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego przez co uważane są powszechnie za bardziej „poważne” formy prowadzenia działalności gospodarczej i wydają się być bardziej odpowiednie dla biura podróży posiadającego status organizatora turystyki.

Spółka jawna jest spółką osobową, którą tworzą wspólnicy poprzez zawarcie umowy spółki i zgłoszenie jej do KRS. Od chwili ujawnienia firmy w rejestrze, choć nie posiada ona osobowości prawnej, to jednak może być podmiotem praw i obowiązków oraz posiadać majątek. Wspólnicy zgodnie z ustaleniami umowy i ujawnionym w rejestrze sposobem reprezentacji mogą zaciągać w jej imieniu zobowiązania i nabywać majątek na jej rzecz. Wspólnicy odpowiadają subsydiarnie za zobowiązania spółki, co oznacza iż ewentualna egzekucja najpierw prowadzona jest właśnie z majątku firmy, a dopiero w dalszej kolejności z majątku wspólników.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową i może być utworzona przez jednego lub kilku wspólników. Nie ponoszą oni odpowiedzialności za zobowiązania spółki, która posiada osobowość prawną i odpowiada swoim majątkiem utworzonym z wkładów. Minimalny wymagany kapitał zakładowy to obecnie 5000 zł ale umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Tak jak w przypadku spółki jawnej wymagane jest zgłoszenie do KRS oraz związane z tym opłaty.

Jeżeli chodzi o wydatki przy założeniu obu spółek to na początek trzeba uwzględnić wniesienie wkładów oraz w przypadku spółki z o. o. również koszt sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego (od 200 PLN). W dalszej kolejności będziemy musieli pokryć opłatę za rejestrację w KRS (1000 PLN) oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (500 PLN) i jeszcze znaną z poprzedniego odcinka opłatę za zgłoszenie do VAT (ok. 170 PLN).

Zarówno w przypadku spółki jawnej jak i spółki z o. o. początkowe nakłady oraz koszty funkcjonowania są większe niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Każda zmiana w KRS (w tym złożenie bilansu) podlega opłacie, a przy tym w przypadku spółki z o.o. dochodzi jeszcze tzw. „podwójne opodatkowanie” i obowiązek prowadzenia „pełnej księgowości”. Te niedogodności są jednak poniekąd rekompensowane przez jasne zasady funkcjonowania tych podmiotów oraz ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności wspólników.

Jeżeli jesteś zainteresowany dalszymi artykułami wpisz swój adres e-mail do subskrypcji w kolumnie po prawej stronie aby otrzymać powiadomienie. W następnym odcinku rozglądniemy się za obowiązkowym zabezpieczeniem finansowym na wypadek niewypłacalności czyli tzw. gwarancją.

Poprzednie części poradnika:

Autorem tekstu jest Krzysztof Wilk z Biura Doradztwa Prawnego, twórca bloga Prawo i Turystyka