Certyfikat Green Key także dla polskich hoteli

green-key logoO międzynarodowy system certyfikacji obiektów turystycznych, które spełniają międzynarodowe kryteria w zakresie odpowiedzialności za środowisko naturalne, współpracy ze społecznością lokalną oraz budowy świadomości ekologicznej interesariuszy Green Key starać mogą się już polskie firmy. Jako pierwszy w Polsce certyfikatem nagrodzony został pięciogwiazdkowy Hotel Radisson Blu w Warszawie.

Certyfikat Green Key został zainicjowany w 1994 roku, w Danii. W 2002 roku program Green Key został włączony do międzynarodowej Fundacji na rzecz Edukacji Ekologicznej (Fundation for Enviromental Education) i obecnie funkcjonuje w 29 krajach.

Green Key to jedyne oznakowanie ekologiczne dla branży turystycznej, które jest uznawane w tak dużej ilości krajów oraz którego popularność stale rośnie w skali światowej, przekonują organizatorzy. Wdrożenie programu ma na celu m. in. zmianę przyzwyczajeń i sposobów wykonywania pewnych codziennych czynności.

Program Green Key stanowić ma odpowiedź na rosnące zainteresowanie odpowiedzialną turystyką i ma na celu:

 • ograniczenie negatywnych skutków oraz wpływu na środowisko naturalne,
 • szerzenie wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju wśród managerów, personelu oraz społeczności lokalnej,
 • umożliwienie uzyskania przez gości danego obiektu, informacji jak i możliwości zaangażowania się w podejmowane działania ograniczające negatywny wpływ na środowisko naturalne,
 • wyróżnienie obiektów turystycznych, które podejmują działania w celu zmniejszenia swojego wpływu na środowisko naturalne,
 • wzmocnienie ekologicznego wizerunku wyróżnionych obiektów.

W celu uzyskania certyfikatu dany obiekt musi spełnić wymagane kryteria, które obejmują pięć głównych obszarów:

 • Ekonomiczne zarządzanie zasobami.
 • Działania wspierające zaangażowanie i rozwój pracowników
 • Ochrona środowiska naturalnego.
 • Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i ekologii.
 • Realizacja i wsparcie inicjatyw społecznych i ekologicznych.

Otrzymanie certyfikatu Green Key ma być gwarancją spełnienia wymienionych kryteriów. Badania wykazały, że obiekty posiadające certyfikat Green Key wykorzystują o ok. 20 proc. mniej energii elektrycznej w porównaniu do innych ośrodków. Ponadto zużywają 25 proc. mniej energii przeznaczonej na ogrzewanie oraz zużywają 27 proc. mniej wody w przeliczeniu na osobę, informują twórcy programu.

Przychody uzyskane z opłat od członków projektu przeznaczone są m.in. na:

 • promocję wiedzy o ochronie środowiska naturalnego wśród dzieci na całym świecie poprzez realizację programów takich jak: Young Reporters for the environment, Eco-schools oraz Learning about Forests,
 • zmniejszenie emisji dwutlenku węgla wytwarzanego w sektorze transportu, dystrybucję funduszy na projekty przeznaczone dla dzieci, połączone z akcją sadzenia drzew,
 • rekompensatę kosztów związanych z podróżami w celach takich jak: wizyty kontrolne, konferencje czy spotkania międzynarodowe koordynatorów.

Program wspierany jest m. in. przez Światową Organizację Turystyki, Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska. Na szczeblu krajowym program wspierany jest m. in. przez Polską Organizacje Turystyczną, Polską Izbę Hotelarstwa oraz Fundację Partnerstwa dla Środowiska.

Jako pierwszy w Polsce certyfikatem The Green Key nagrodzony został pięciogwiazdkowy Hotel Radisson Blu w Warszawie.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie: www.green-key.org.pl.