Blog Prawo Turystyczne: jak założyć biuro podróży cz.2: organizator, pośrednik czy agent?

Rozważając otwarcie firmy turystycznej należy na początek zastanowić się czym chcemy się dokładnie zajmować. Biuro podróży czy biuro turystyczne to określenia funkcjonujące w języku potocznym ale nie ma żadnej definicji ustawowej tych pojęć. Istnieją natomiast inne: organizator turystyki, pośrednik turystyczny oraz agent turystyczny. Nasze biuro podróży może być jednym z nich albo wszystkimi równocześnie.

Nie uciekniemy od ustawy o usługach turystycznych i definicji w niej zawartych ale zanim do nich przejdę postaram się w skrócie wyjaśnić różnicę pomiędzy tymi trzema „formami” działalności biur podróży. Organizator turystyki to firma która zajmuje się przygotowaniem całej wycieczki. Zawiera w tym celu umowę z hotelem, przewoźnikiem i innymi usługodawcami aby następnie przygotować ofertę, którą sprzedaje turystom w postaci pakietu. Jest to zdecydowanie najważniejsze ogniwo rynku turystycznego, a ze znanych organizatorów mogę wymienić Itakę, Triadę czy Neckermanna. Pośrednik turystyczny zajmuje się zawieraniem na zlecenie klienta umów o świadczenie usług turystycznych. W praktyce polega to np. na obsłudze podróży służbowej klienta polegające na zarezerwowaniu przelotu samolotem, wynajęcia pokoju w hotelu i samochodu zgodnie z zamówieniem. Agent turystyczny jest to natomiast firma, która na podstawie umowy zawartej z organizatorem sprzedaje turystom jego ofertę w zamian za prowizję. Zdecydowana większość małych biur podróży to właśnie agencje, które nic nie organizują, a jedynie sprzedają imprezy turystyczne organizatorów. Cena wycieczki wykupionej bezpośrednio u organizatora jak i za pośrednictwem agenta jest dla klienta jednakowa, ponieważ w tym przypadku organizator „dzieli się” z agentem częścią swojej marży. Jak już wcześniej wspomniałem nic nie stoi na przeszkodzie aby pośrednik turystyczny był równocześnie agentem, albo organizator pośrednikiem.

Ważny dla Ciebie jest na początku fakt, że działalność agenta turystycznego nie wymaga dodatkowych zezwoleń a jedynie zarejestrowania działalności gospodarczej w wybranej formie (o tym w przyszłym tygodniu!). Jest tak ponieważ agent turystyczny nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi względem klienta ponieważ działa w imieniu i na rzecz organizatora turystyki. Zarówno organizator turystyki jak i pośrednik turystyczny poza zarejestrowaniem działalności gospodarczej muszą uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru (o tym już niedługo) aby móc rozpocząć pracę. Dlatego agencja turystyczna jest znacznie łatwiejsza do uruchomienia i jeśli chcesz założyć biuro podróży możliwe, że jest to dobry pomysł na początek. Po zapoznaniu się z branżą i wygenerowaniu odpowiednich dochodów w przyszłości można zawsze pomyśleć o uzyskaniu wpisu do rejestru organizatorów i rozpoczęciu właściwej działalności touroperatora.

A teraz zgodnie z obietnicą trochę definicji z ustawy o usługach turystycznych:

  • organizator turystyki – przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną;
  • impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu;
  • organizowanie imprez turystycznych – przygotowywanie lub oferowanie, a także realizacja imprez turystycznych;
  • pośrednik turystyczny – przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych
  • agent turystyczny – przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.

W przyszłym tygodniu zajmę się formą prawną przedsiębiorstwa i omówieniem różnic pomiędzy poszczególnymi rodzajami (jednoosobowa działalność, spółka itd.). Temat ten powinien zainteresować wszystkich niezależnie od tego czy chcą założyć biuro turystyczne będące agentem czy organizatorem. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych artykułów z cyklu „jak założyć biuro podróży” przypominam o możliwości zapisania się do subskrypcji w kolumnie po prawej stronie. Dzięki temu otrzymasz powiadomienie o nowych publikacjach pocztą e-mail.

Pierwszą część poradnika „Jak założyć biuro podróży” znaleźć można pod tym adresem.

Autorem tekstu jest Krzysztof Wilk z Biura Doradztwa Prawnego, twórca bloga Prawo i Turystyka

Zdjęcie: photostock / FreeDigitalPhotos.net