Powstał Polski Związek Organizatorów Turystyki

29 czerwca w hotelu Radisson BLU w Warszawie odbyło się zgromadzenie założycielskie Polskiego Związku Organizatorów Turystyki.

Z inicjatywy dotychczasowego prezesa Neckermanna w Polsce, Krzysztofa Piątka, zaproszenie do udziału w zgromadzeniu przyjęli najwięksi polscy tour operatorzy. Na spotkanie przybyli prezesi, dyrektorzy oraz pełnomocnicy następujących firm: Adriatyk, Alfa Star, Ecco Holiday, Ecco Travel, Exim Tours, Grecos Holiday, GTI Travel Poland, Interhome Polska, Itaka, Neckermann Polska, Rainbow Tours, Sky Club, Sun & Fun Holidays, Trade & Travel Company, Triada, TUI Poland, Wezyr Holiday.

Na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców powołano do życia nową organizację o nazwie Polski Związek Organizatorów Turystyki. Uchwalono łącznie osiem uchwał w trybie jawnych i tajnych głosowań dotyczących wyboru przewodniczącego zgromadzenia i protokólanta, statutu, komitetu założycielskiego, komisji rewizyjnej, zarządu związku, składek członkowskich i innych spraw organizacyjno-finansowych.

Do Komitetu Założycielskiego powołani zostali: Ewa Kauicz (Adriatyk), Krzysztof Piątek, Piotr Zawistowski (Triada). W skład Komisji Rewizyjnej weszli: przewodniczący Artur Matiaszczyk (Trade & Travel Company), Sławomir Szulc (GTI Travel), Sylwester Krzysztof Strzylak (Alfa Star). Do zarządu wybrano: Krzysztof Piątek – prezes oraz członków zarządu  – Grzegorz Baszczyński (Rainbow Tours), Ewa Kauicz (Adriatyk), Maciej Truskolaski (Sky Club), Wojciech Skoczyński (Grecos Holiday).

Ogromną satysfakcję sprawiła mi spontaniczna, pozytywna reakcja ze strony wszystkich organizatorów turystyki, do których zwróciłem się z projektem utworzenia naszego związku. To że touroperatorzy muszą sami zatroszczyć się o ochronę swoich interesów okazało się być powszechnym odczuciem – powiedział Krzysztof Piątek.

Organizatorzy turystyki chcą mieć wpływ na procesy legislacyjne, chcą dialogu z nadzorującymi organami, potrzebują lobbingu, wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i prawnego w sprawach ich dotyczących. Chcą doprowadzić do standaryzacji umów z klientami i dostawcami usług, prowadząc równolegle prace np. w Komisji Standardów Zawodowych m.in dla poprawy wizerunku i zaufania do branży turystycznej.

Przygotowano komplet dokumentów rejestracyjnych, niezbędnych do zarejestrowania Polskiego Związku Organizatorów Turystyki w KRS. Procedura potrwa kilka tygodni ale tuż po uzyskaniu wpisu w KRS , … do dzieła! – powiedział Krzysztof Piątek – Prezes PZOT.