5,5 mln zł na kampanię promującą produkty turystyczne Wielkopolski

Do końca 2013 roku Województwo Wielkopolskie wyda prawie 5,5 miliona złotych na promocję wiodących produktów turystycznych regionu. Większość środków (ok. 4 mln zł) będzie pochodzić z UE.

Samorząd województwa chce przede wszystkim zaprezentować historyczną spuściznę Wielkopolski (m.in. Wielkopolska Piastów wraz z Kaliszem – najstarszym miastem w Polsce), zabytkowe szlaki kolejowe, a także turystykę wodną, konną, rowerową oraz konferencyjną.

Dążymy do tego, aby Wielkopolska była postrzegana nie tylko jako centrum turystyki biznesowej, ale także jako miejsce atrakcyjne turystycznie, o bogatej spuściźnie kulturowej, oferujące markowe produkty turystyki kulturowej, poprzemysłowej i aktywnej. Chcemy, aby turyści kojarzyli Wielkopolskę również z różnorodnymi, organizowanymi tutaj imprezami – podkreśla Ewa Przydrożny, dyrektor biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, która na zlecenie samorządu Woj. Wielkopolskiego koordynuje projekt.

Podczas trzyletniej kampanii uruchomiony zostanie m.in. rozbudowany portal turystyczny regionu, opracowany został już System Identyfikacji Wizualnej Wielkopolski, województwo będzie także brało udział w targach turystycznych. Przeprowadzone zostaną również kampanie reklamowe oraz szkolenia dla samorządów i branży turystycznej.

Jednym z najważniejszych elementów prowadzonej kampanii ma być przeprowadzenie badań popytowych potencjalnych rynków krajowych, w tym badania ilościowe i jakościowe oraz wizerunkowe dotyczące Wielkopolski.

Takie badania będziemy przeprowadzać po raz pierwszy, a zrealizowane one zostaną w 2011 oraz 2013 roku. Metodologia badań będzie skorelowana z zaleceniami Polskiej Organizacji Turystycznej w celu ujednolicenia i możliwości porównań wyników badań z poszczególnych regionów i zestawień adekwatnych dla całej Polski. Badania pozwolą na bardziej precyzyjne kierunkowanie działań marketingowych w kolejnych latach – wyjaśnia Ewa Przydrożny.

Projekt „Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych Wielkopolski” realizowany jest w ramach unijnego „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”. Na zlecenie samorządu Województwa Małopolskiego koordynatorem projektu jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna.