Sfinks z 38 mln zł przychodów i 9,1 mln straty netto

Skonsolidowane przychody Sfinks Polska wyniosły 38 mln zł w pierwszym kwartale 2010 r. w porównaniu do 47,8 mln zł przed rokiem. Jednocześnie spółka zakończyła kwartał stratą z działalności operacyjnej w wysokości 6,1 mln zł oraz stratą netto na poziomie 9,1 mln zł.

Jak przekonuje firma, obecny rok przebiegać ma pod hasłem działań naprawczych, stąd gorsze wyniki finansowe.

Istotnymi celami, jakie stawiamy sobie na ten rok, jest utrzymanie rocznej sprzedaży na poziomie ubiegłego roku i zapewnienie rentowności wszystkich naszych restauracji. W tym kwartale nie pomogła nam też przeciągająca się zima, która zaciążyła na wynikach naszych i całej branży. Przy prowadzonych w tym okresie zmianach wewnątrz sieci nasze możliwości niwelowania tego wpływu były bardzo ograniczone. Trzeba też pamiętać, że w analogicznym okresie roku ubiegłego grupa była bogatsza o kilka kluczowych restauracji, co dodatkowo zaważyło na ujemnej dynamice kwartalnych przychodów – komentuje Mariola Krawiec-Rzeszotek, prezes zarządu Sfinks Polska.

Jednocześnie wyniki pierwszego kwartału są w ocenie firmy zgodne z naszymi przewidywaniami i nie wpływają na zmianę zaprezentowanej strategii.

Kontynuujemy rozwój w segmencie casual dining, a jednocześnie przygotowujemy się do wprowadzenia konceptu express, który będzie intensywnie rozwijany w kolejnym roku. Wtedy też oczekujemy dodatniego wskaźnika EBITDA i przekroczenia rekordowego poziomu przychodów z 2008 roku – dodaje Mariola Krawiec-Rzeszotek.

Strategia Sfinks Polska zakłada rozwój spółki w oparciu o pełnowymiarowe restauracje działające w segmencie casual dining, których oferta zostanie poszerzona o posiłki na wynos, usługi dowozu dań do domów i biur oraz usługi cateringowe. Ponadto, wprowadzone zostaną restauracje typu express działające w segmencie fast casual dining bazujące na menu Sphinx i WOOK. Na bazie rozwoju tych marek Sfinks ma zarządzać ponad 250 restauracjami w 2011 roku, a w 2014 – ponad 290. Skonsolidowane przygody mają osiągnąć 250 mln zł w 2011 r. i 450 mln zł w 2014 r., przy EBITDA wynoszącej odpowiednio 12 mln zł i 45 mln zł.