Policja kolejowa zamiast SOK

Kompetencje Straży Ochrony Kolei minister spraw wewnętrznych i administracji chce przekazać policji – informuje Rzeczpospolita.

Fot. Straż Ochrony Kolei

Ma powstać policja kolejowa, która będzie kontrolowała przestrzeganie przepisów porządkowych na obszarach kolejowych, w pociągach i innych pojazdach kolejowych. Będzie też dbała o ochronę życia i zdrowia ludzi na dworcach i w pociągach.

Funkcjonariusze SOK będą mogli zostać policjantami kolejowymi po przeprowadzeniu specjalnego postępowania kwalifikacyjnego. Policja kolejowa przejmie też mienie SOK.

Powodem zmian jest negatywna ocena dotychczasowego zarządzania bezpieczeństwem na kolei.

Projekt stosownej nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym znajduje się w fazie uzgodnień międzyresortowych – czytamy w gazecie.

Źródło: Rzeczpospolita