Kraków chce ożywić Wisłę i zainteresować nią turystów

Kraków przygotował projekt „Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie”. Obejmuje on zagospodarowanie dziesięciu kilometrów rzeki. W jego ramach planuje się budowę infrastruktury służącej obsłudze szlaku – w sumie 8 przystanków turystycznego ruchu pasażerskiego – od klasztoru w Tyńcu do mostu Kotlarskiego oraz kilku stanowisk cumowniczych na bulwarach.

Wzgórze Wawelskie - widok od strony bulwarów wiślanych
Creative Commons License photo credit: Tomasz Chorwat

Miasto próbuje nie tylko odwracać Kraków do Wisły, ale też ożywiać turystycznie rzekę oraz bulwary wiślane i temu właśnie ma służyć realizacja projektu.

Projekt obejmuje budowę w sumie ośmiu przystanków – w Tyńcu (klasztor), przy torze kajakowym (w okolicach ul. Kolnej), przy ul. Widłakowej, Sodowej, moście Dębnickim, moście Grunwaldzkim, Galerii Kazimierz i przy moście Kotlarskim.

Ponadto powstać ma jedenaście stanowisk cumowniczych o różnych długościach: dwa stanowiska o długości 50 m, które będą zlokalizowane w rejonie ul. Smoczej i ul. Paulińskiej, sześć stanowisk stumetrowych przy ul. Flisackiej, Jaskółczej, Kościuszki, Rollego, Podgórskiej i św. Wawrzyńca, jedno stanowisko długości 150 m w rejonie ul. Rybaki oraz dwa dwustumetrowe przy ul. Tynieckiej i Konopnickiej. Stanowiska cumownicze będą miały w sumie 123 pale przystosowane do cumowania jednostek pływających. W przyszłości stanowiska będą wyposażone również w podłączenia elektryczne oraz wodociągowe.

Jak podaje Dziennik Polski Kraków, arząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie wystąpił z wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie przedsięwzięć – w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13. Jak się wstępnie szacuje koszt pierwszego etapu inwestycji mógłby wynieść około 500 tysięcy złotych.