Żegluga Wiślana i Oblężenie Malborka zdeklasowały konkurencję

Znamy już laureatów etapu regionalnego konkursu na najlepszy produkt turystyczny – Certyfikat POT. Jednogłośną decyzją komisji główną nagrodę w Województwie Pomorskim zdobyła Żegluga Wiślana – rejsy jachtami motorowymi po Pętli Żuław, natomiast nominację do Złotego Certyfikatu otrzymało Oblężenie Malborka – inscenizacja wydarzenia historycznego sprzed sześciuset lat.

W ocenie jurorów – przedstawicieli środowiska i branży turystycznej, jak i lokalnych mediów, produkty te stanowią kompleksową, odpowiednio skomponowaną ofertę turystyczną, która jest odpowiedzią na rosnące wymagania turystów.

Do etapu ogólnopolskiego zgłoszeni zostaną również laureaci drugiego i trzeciego miejsca: Muzeum Bursztynu w Gdańsku, jak i Aleja Gwiazd Sportu we Władysławowie wraz z obchodzącym jubileusz 10-lecia Festiwalem Gwiazd Sportu.

Bardzo się cieszę, że w odpowiedzi na konkurs wpłynęło tak wiele ciekawych ofert produktowych. W zasadzie wszystkie zasługują na pochwałę ponieważ bazują na unikalnych walorach lokalnych. Musieliśmy jednak dokonać pewnej selekcji i wybraliśmy „perełki”, produkty charakteryzujące się ogromnym potencjałem rozwoju – komentuje Marta Chełkowska, Prezes PROT.

Komisja zdecydowała się również na honorowanie specjalnymi wyróżnieniami jeszcze dwóch inicjatyw: Festiwalu Kawy z Gdyni – imprezy nawiązującej do tradycji morskich miasta, jako pierwszego w Polsce portu przeładowującego ten produkt oraz Karty Turysty Gdańsk – Gdynia – Sopot Plus – pierwszej w kraju w pełni elektronicznej karty obejmującej swym zasięgiem obszar metropolitalny oraz obiekty i atrakcje zlokalizowane na terenie całego województwa.

Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się w czasie regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki, 2 października w Słupsku.

Laureaci są potwierdzeniem dla tegorocznego hasła obchodów. W Słupsku świętować będziemy różnorodność i wielowątkowość turystyki – dodaje Prezes Marta Chełkowska.