Autostrada A1 oficjalnie bursztynowa

Ponad 10 lat trwały starania o oficjalnie uznanie nazwy Autostrady Bursztynowej dla korytarza transportowego A1. Decyzję tę przyspieszyło oddanie w 2008 roku 90 kilometrowego odcinka z Gdańska do Nowych Marzów oraz podjęcie działań związanych 
z wykorzystaniem dziedzictwa bursztynowego do budowania wizerunku i marki województwa pomorskiego.

Pine Tree Resin
Creative Commons License photo credit: Paul Garland

Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej od 1996 roku podkreślało nawiązanie przebiegu autostrady do historycznego szlaku handlowego. Starało się przekonać resort infrastruktury do pomysłu nadania nazwy. W minionym roku podpisano list intencyjny dotyczący wspólnych działań na rzecz powstania i rozwoju Europejskiego Szlaku Kulturowego „Szlak Bursztynowy”. Dokument ten zaakceptowany został przez prawie 20 sygnatariuszy reprezentujących zarówno władze samorządowe, jak i fundacje, stowarzyszenia oraz prywatnych przedsiębiorców. Uznano, że koordynatorem pomorskiej części szlaku powinna zostać Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Bardzo się cieszę, że udało nam się wypracować wspólne stanowisko dotyczące promocji dziedzictwa bursztynowego, które daje szanse budowania konkurencyjnej oferty turystycznej wpisującej się w aktualne trendy i kierunki turystyki – skomentowała Marta Chełkowska, Prezes PROT.

Obecnie PROT stara się o dofinansowanie projektu, który ukierunkowany będzie 
na przeprowadzenie kampanii promocyjnej ze szczególnym uwzględnieniem kampanii społecznej, skierowanej głównie do mieszkańców województwa pomorskiego, 
jak i przeprowadzenie szeregu działań promocyjnych o zasięgu ogólnopolskim, ukazujących dziedzictwo bursztynowe jako wielopłaszczyznową ofertę turystyczną.

W ramach projektu planowane jest rozstawienie wielkogabarytowych podświetlonych konstrukcji miedzy innymi w obrębie autostrady A1, dlatego też konieczne było uzyskanie zgody Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jak i pozytywnej opinii wszystkich województw, przez które przebiegać będzie A1, dotyczącej akceptacji wspólnej nazwy – powiedziała Krystyna Hartenberger-Pater, zastępca dyrektora biura PROT.

Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej wystosowało pismo do Ministerstwa Infrastruktury. Zarówno resort, jak i GDDKiA poparły inicjatywę promowania walorów turystycznych w połączeniu z infrastrukturą drogową. Ministerstwo uznało, że nazwa „Autostrada Bursztynowa” może mieć charakter zwyczajowy i obok dotychczasowej numeracji krajowej i międzynarodowej może zostać uwzględniona na całym polskim odcinku.

Wszyscy długo czekaliśmy na tą decyzję, uważamy ją za wspólny sukces i dowód współpracy wielu partnerów reprezentujących różne środowiska. Udało nam się zrobić istotny krok w drodze do Europejskiego Bursztynowego Szlaku Kulturowego – powiedziała Krystyna Hartenberger-Pater.