ULC aktualizuje prognozy rozwoju rynku lotniczego

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaktualizował prognozę rozwoju rynku lotniczego w Polsce. W tym roku polskie porty lotnicze obsłużą łącznie około 19 mln pasażerów, co spowoduje spadek w stosunku do roku 2008 o około 8 proc. W kolejnych latach dynamika wzrostu powinna przyjąć wartości dodatnie osiągając maksymalny pułap na poziomie około 10 proc.

ulc-logoPo 2013 roku nastąpi, jak przekonuje ULC, dalsza stabilizacja rozwoju polskiego lotnictwa cywilnego. Powinien zostać również zneutralizowany dodatni efekt bazy spowodowany obecnymi zawirowaniami gospodarczymi na świecie. Do 2030 roku ruch pasażerski będzie rósł średnio w tempie 5,5 proc. rocznie. W ciągu najbliższych kilku lat wciąż najbardziej dynamicznie rozwijać się będą porty regionalne.

W odniesieniu do liczby operacji handlowych, ULC sądzi, że ich dynamika w roku 2009 wyniesie około – 7,5 proc., co spowoduje, iż przewoźnicy operujący do i z polskich portów lotniczych wykonają ich łącznie niespełna 240 tys., a średnia dynamika do roku 2030 wyniesie 2,8 proc. W roku 2009 większość operacji będzie wykonywana z i do portów regionalnych (około 56 proc.).

Jak przekonuje Urząd, organizacja przez Polskę oraz Ukrainę Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. tylko nieznacznie wpłynie na ogólną dynamikę ruchu. Wpływ ten będzie zauważalny, ale w obliczu znacznie bardziej rozwiniętego rynku w tym czasie, dodatkowe około 0,5 – 0,7 mln obsłużonych pasażerów nie przyniesie znacznego wzrostu dynamiki. ULC ostrzega jednocześnie, że pasażerowie ci, a także wykonane wtedy operacje, skumulują się w bardzo wąskim przedziale czasowym, co z pewnością spowoduje utrudnienia w funkcjonowaniu poszczególnych portów lotniczych.

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaktualizował prognozę rozwoju rynku lotniczego już po raz trzeci. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarki światowej, a także samej branży lotniczej powoduje, iż ULC nie wyklucza ewentualnej korekty prognozy w trakcie trwania bieżącego roku.