Turysta musi brać odpowiedzialność za swoje zachowanie w górach

Gazeta Prawna” informuje, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt ustawy o ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Według jego założeń turysta będzie uprawiał wspinaczkę wysokogórską na własną odpowiedzialność i ryzyko a właściciel stoku będzie organizował i finansował działania ratownicze na trasach narciarskich.

Tatry Słowackie - Slovakian Tatra Mountains
Creative Commons License photo credit: Jarosław Pocztarski

Projekt MSWiA przewiduje, że odpowiedzialność za zagwarantowanie warunków bezpieczeństwa na terenach górskich ponosić będą władze lokalne lub dyrekcje parków narodowych. Turyści jednak, przekonują autorzy, uprawiają rekreację oraz turystykę górską na własne ryzyko i odpowiedzialność. To oni odpowiadają za skutki braku odpowiedniego wyposażenia, braki kondycyjne oraz nieprzestrzeganie nakazów i zakazów. Za osoby niepełnoletnie i skutki ich czynów odpowiadać będą ich prawni opiekunowie.

Jeśli więc właściciel stoku poniesie koszty związane z akcją ratowniczą, będzie mógł domagać się od nieodpowiedzialnego turysty zwrotu tych pieniędzy.